Veilig Thuis kampt met werkdruk en wacht­tijden


26 augustus 2019

Het rommelt bij Veilig Thuis Haaglanden. De organisatie biedt hulp en advies bij probleemsituaties als huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers binnen de organisatie spreken over meer werkdruk, langere wachttijden en een lagere kwaliteit van de verleende zorg. De Haagse Partij voor de Dieren-fractie heeft vragen gesteld.

Uitdaging

Robin Smit, raadslid voor de Partij voor de Dieren, maakt zich zorgen: ‘We horen alarmerende signalen van medewerkers en willen weten hoe de gemeente hiermee omgaat.’ Sinds januari 2019 is de aangescherpte Wet verplichte meldcode van kracht. Deze wet zorgt voor een toestroom aan meldingen bij Veilig Thuis. Medewerkers geven aan dat de organisatie de toestroom van meldingen niet aankan. Zij vrezen voor langere wachtlijsten voor mensen die op zoek zijn naar hulp.

Kwaliteit

De onrust zou verder zijn toegenomen door het vertrek van de directrice van Veilig Thuis Haaglanden. Twee managers hebben ook aangekondigd te vertrekken. De Partij voor de Dieren wil weten hoe de organisatie de kwaliteit van de zorg waarborgt. ‘Juist kwetsbare groepen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld, moeten snel en efficiënt geholpen worden,’ aldus Smit.

Gerelateerd nieuws

Geen duurzaamheidseisen ondanks uitspraak raad

Het stadsbestuur stelt geen aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid bij evenementen. Organisatoren die subsidie will...

Lees verder

PvdD: ‘Bevrijd dieren van kunstjes doen’

De Partij voor de Dieren Den Haag wil het gebruik van dieren op evenementen tegengaan. Voortaan moeten organisatoren een verg...

Lees verder