Schrif­te­lijke vragen Riool­over­storten scha­delijk voor dieren?


Indiendatum: 18 aug. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op maandag 17 augustus 2020 heeft het Hoogheemraadschap Delfland rioolwater in zee geloosd, omdat het door een stroomstoring langdurig niet gezuiverd kon worden. Daarop werd zwemmen voor de Haagse kust tijdelijk afgeraden vanwege gezondheidsrisico’s. Desondanks stelde het Hoogheemraadschap dat de lozing ‘voor het leven in zee’ niet schadelijk is. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe ongezuiverd rioolwater tegelijkertijd wel schadelijk kan zijn voor mensen maar niet voor zee(zoog)dieren.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Hoe vaak vindt overstort van rioolwater in het Haagse zeewater plaats?
 2. Vindt overstort van rioolwater ook op ander Haags oppervlaktewater plaats?
 3. Welke oorzaken kunnen leiden tot de keuze ongezuiverd rioolwater in zee te lozen?
 4. Op 17 augustus 2020 was sprake van een stroomstoring. Hoe lang moet een stroomstoring duren voordat tot lozing over wordt gegaan?
 5. Hoeveel ongezuiverd rioolwater, inclusief chemische stoffen en microplastics, is op 17 augustus 2020 in zee geloosd?
 6. Welke gezondheidsrisico’s kleven aan lozingen van ongezuiverd rioolwater voor zwemmers langs de Haagse kustlijn?
 7. Welke gezondheidsrisico’s kleven aan lozingen van ongezuiverd rioolwater voor zee(zoog)dieren die langs de Haagse kustlijn leven? Zijn die, zoals het Hoogheemraadschap stelt, anders dan de gezondheidsrisico’s voor zwemmende recreanten? Zo ja, wat verklaart dit verschil? Zo nee, wat verklaart de uitspraken van het Hoogheemraadschap?
 8. Worden de mogelijke schadelijke gevolgen van de lozing van rioolwater in zee voor zee(zoog)dieren gemonitord? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet?
 9. Worden ook andere onwelgevallige (vloei)stoffen in zee gedumpt als er een overschot van is? Zo ja, welke?
 10. Is het mogelijk een tijdelijke opvanglocatie voor rioolwater in te zetten bij noodsituaties, opdat het niet in zee hoeft te worden geloosd?
 11. De gemeente stelt op verschillende manieren te werken aan het opvangen van meer regenwater. Denk hierbij aan vergroening, verharding afkoppelen van het riool en de infiltratiebekkens in de Vogelwijk. Ligt het opheffen van de riooloverstort, zoals in bijvoorbeeld Wijk aan Zee is gebeurd, ook voor Den Haag in het vooruitzicht?

Robin Smit
Partij voor de Dieren