Motie Best blij met autovrij


8 juni 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 8 juni 2023, ter bespreking van de Blokkade A12.

Constaterende, dat:

  • Den Haag tussen 2007 – 2010 jaarlijks een autovrije dag organiseerde;

  • in reactie op schriftelijke vragen uit 2019 van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA het college al aangaf herinvoering te gaan verkennen;

  • dit ook in het Uitvoeringsprogramma ruimbaan voor de fiets (RIS306923) als suggestie werd gegegeven;

  • een autovrije dag vele voordelen kent, zoals het beperken van fossiele brandstoffen, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verlagen van de stikstofuitstoot en ruimte geven voor de fiets en voetganger.

Overwegende, dat:

  • het doel van de klimaatprotesten, waaronder die van XR, is om de overheid ertoe aan te zetten de klimaatcrisis aan te pakken onder andere door snel het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken;

  • de XR-demonstraties ook laten zien hoeveel ruimte de auto in de stad bezet gegeven dat op een klein stuk van de A12 al duizenden demonstranten passen;

  • blokkades van wegen in de jaren 70 hebben bijgedragen aan meer ruimte voor de fiets en invoering van de autovrije zondag;

  • via een autovrije dag de overheid ervoor kiest om wegen af te zetten om bij te dragen aan de leefbaarheid van de stad, het milieu en het klimaat.

Verzoekt het college:

  • dit jaar de autovrije dag weer in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie