Motie Pad voor grond­legger vege­ta­rische keuken


8 juni 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 juni 2023, ter bespreking van Beantwoording schriftelijke vragen inzake Valk-Heijnsdijkstraat.

Constaterende, dat

 • Elisabeth Valk-Heijnsdijk oprichter was van het eerste vegetarische restaurant (in Den Haag) en het eerste vegetarische kookboek van Nederland;

 • Valk-Heijnsdijk een belangrijke strijder was voor gelijke rechten voor vrouwen in Nederland;

 • bewoners daarom een pad hebben aangedragen om naar haar te vernoemen;

 • het college het belang van Elisabeth Valk-Heijnsdijk in de Haagse geschiedenis erkent en aangeeft een straatnaam naar haar te vernoemen als de kans zich ooit voordoet;

 • het college aangeeft dat een uitzondering op het beleid dat voetpaden geen naam krijgen, mogelijk is wanneer het een persoon van belang betreft;

 • het college aangeeft dat het door de initiatiefnemers aangewezen voetpad vernoemen, mogelijk voor de noodhulpdiensten niet gewenst zou zijn.

Overwegende, dat:

 • het nog naamloze pad in het Zuiderpark vernoemen naar Elisabeth Valk-Heijnsdijk goed aansluit op de namen van de omliggende paden aangezien deze mensen ook een rol hebben gespeeld in de feministische en vegetarische beweging van eind 19e eeuw;

 • er maar een beperkt aantal nieuwe wegen en paden een naam binnenkort nodig zullen hebben;

 • de kans klein is dat deze nieuwe plekken goed zullen aansluiten bij deze persoon en daarom die plekken volgens de regels niet in aanmerking komen voor haar naam;

 • er sowieso in Den Haag weinig straten of andere plekken vernoemd zijn naar vrouwen en hetzelfde geldt voor de hoeveelheid standbeelden van vrouwen.

Verzoekt het college:

 • in gesprek te gaan met de noodhulpdiensten om na te gaan of de benoeming van het beoogde naamloze pad een belemmering zal zijn van hun werk;

 • indien de noodhulpdiensten geen probleem hierin zien het aangedragen nu nog naamloze pad te vernoemen naar Valk Heijnsdijk;

 • mochten de noodhulpdiensten problemen zien in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over een andere mogelijkheid om Valk-Heijnsdijk te eren op deze plek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie