Schrif­te­lijke vragen over GenX in Haags drink­water


Indiendatum: aug. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Waterleidingbedrijf Dunea maakte vandaag bekend dat de mogelijk kankerverwekkende stof GenX ook in het leidingwater van Den Haag, Zoetermeer en Leiden zit. Volgens het bedrijf gaat het om waardes die dertig keer lager zijn dan de richtwaarde. Niettemin zijn de gezondheidseffecten van bepaalde bestanddelen van het middel nog onbekend. De Partij voor de Dieren vindt giflozingen in drinkwater onaanvaardbaar en maakt zich zorgen over de gezondheid van de inwoners van Den Haag, Zoetermeer en Leiden.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht “GenX ook in leidingwater Den Haag, Zoetermeer en Leiden”[1]?

2. Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat gif geloosd wordt op het oppervlaktewater en teruggevonden wordt in leidingwater? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid actie te ondernemen tegen de lozing van gif op het oppervlaktewater?

3. Bent u bereid om als grootaandeelhouder met Dunea in overleg te treden over het voorkomen van Genx in Haags leidingwater? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

4. Deelt u de mening dat de hoeveelheid GenX in het Haagse drinkwater niet te duiden valt als een 'homeopatische verdunning' en alleen al om die reden verontrustend is?

5. Bent u bereid met klem te protesteren bij de provincie Zuid-Holland en het Rijk tegen lozingsvergunningen van gif zoals GenX, waarvan het RIVM aangeeft dat de schade voor menselijke organen nog moeilijk te beoordelen is? Bent u bereid op te roepen tot een verbod op het lozen van GenX? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

6. Hoe beoordeelt u de uitlatingen van Dunea uit april j.l waarin het bedrijf stelde dat GenX niet in het Haags drinkwater zou kunnen voorkomen?[2]

Met vriendelijke groet,
Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.ad.nl/den-haag/genx-ook-in-leidingwater-den-haag-zoetermeer-en-leiden~a865dbda/

[2] https://www.omroepwest.nl/nieuws/3397190/Na-rumoer-om-giftige-stof-water-bij-jou-uit-de-kraan-is-gewoon-veilig-zeggen-drinkwaterbedrijven

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 15 aug. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 16 augustus 2017 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Waterleidingbedrijf Dunea maakte vandaag bekend dat de mogelijk kankerverwekkende stof GenX ook in het leidingwater van Den Haag, Zoetermeer en Leiden zit. Volgens het bedrijf gaat het om waardes die dertig keer lager zijn dan de richtwaarde. Niettemin zijn de gezondheidseffecten van bepaalde bestanddelen van het middel nog onbekend. De Partij voor de Dieren vindt giflozingen in drinkwater onaanvaardbaar en maakt zich zorgen over de gezondheid van de inwoners van Den Haag, Zoetermeer en Leiden.

1. Is het college bekend met het bericht “GenX ook in leidingwater Den Haag, Zoetermeer en Leiden”?

Ja, het college is op de hoogte.

2. Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat gif geloosd wordt op het oppervlaktewater en teruggevonden wordt in leidingwater? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid actie te ondernemen tegen de lozing van gif op het oppervlaktewater?

Het college van B&W acht de lozing van gif op het oppervlaktewater onwenselijk. De gemeente neemt binnen haar bevoegdheden alle mogelijke maatregelen om dit tegen te gaan. Het Haagse drinkwater bestaat uit regenwater dat infiltreert in de duinen én uit voorgezuiverd water uit de Afgedamde Maas bij Brakel in Gelderland (via transportleiding).

Voor Wateringse Veld levert Evides het drinkwater, afkomstig van oppervlaktewater uit de Amer (Brabantse Biesbosch). Hierin zijn soortgelijke GenX-waarden gemeten.

3. Bent u bereid om als grootaandeelhouder met Dunea in overleg te treden over het voorkomen van Genx in Haags leidingwater? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Ja, hierover zijn al contacten geweest. Dunea houdt zich ruimschoots aan de opgelegde normen/richtwaarden van het ministerie van I&M(toezichthouder), mede vanuit de eigen doelstelling om veilig drinkwater te borgen.

4. Deelt u de mening dat de hoeveelheid GenX in het Haagse drinkwater niet te duiden valt als een 'homeopathische verdunning' en alleen al om die reden verontrustend is?

De hoeveelheid GenX in het drinkwater is momenteel een factor 30 onder de door het RIVM berekende richtwaarde. Dit betekent, en dat wordt bevestigd door de GGD Haaglanden, dat het drinkwater voor iedereen veilig is, ook bij levenslange dagelijkse consumptie van 2 liter.
Zie: http://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/GenX-in-drinkwater-geen-risico.htm.

Overigens gaan Dunea en Evides onverminderd door met metingen om veilig drinkwater te blijven borgen én wordt er nader onderzoek gedaan naar de herkomst van de stof.
Zie: https://www.dunea.nl/actuele-informatie-over-genx
https://www.evides.nl/drinkwater/waterkwaliteit-en-hardheid/metingen-genx

5. Bent u bereid met klem te protesteren bij de provincie Zuid-Holland en het Rijk tegen lozingsvergunningen van gif zoals GenX, waarvan het RIVM aangeeft dat de schade voor menselijke organen nog moeilijk te beoordelen is? Bent u bereid op te roepen tot een verbod op het lozen van GenX? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Het college heeft in algemene zin al vaker bij hogere overheden zorgen geuit over chemische stoffen in het oppervlaktewater. De gemeente Den Haag benadrukt dit bij overleggen. Het college ziet dat als een waardevoller signaal dan een eenmalige oproep tot verbod.

6. Hoe beoordeelt u de uitlatingen van Dunea uit april j.l waarin het bedrijf stelde dat GenX niet in het Haags drinkwater zou kunnen voorkomen?

Dunea achtte het op 14 april op basis van geografie en stromingsrichting zeer onwaarschijnlijk dat een lozing op de rivier de Merwede zou kunnen leiden tot vervuiling van hun bron, de Afgedamde Maas. Evengoed zijn er aanvullende metingen gedaan. Op dit moment is het nog steeds niet bekend dat Chemours de vervuilingsbron is. Rijkswaterstaat is gevraagd onderzoek te doen naar de rivierwaterkwaliteit om meer duidelijkheid te krijgen over de vervuilingsbron(nen) en de wijze van verspreiding.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de locoburgemeester,

Annet Bertram

Saskia Bruines

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ja-jasticker in Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen inzameling GFT-afval Leidschenveen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer