Schrif­te­lijke vragen inza­meling GFT-afval Leid­schenveen


Indiendatum: aug. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs heeft het College besloten het GFT-afval in de zomerperiode in Leidschenveen niet meer wekelijks in te zamelen. Al meerdere malen is het afvalbeleid in de wijk Leidschenveen voer voor discussie geweest. Bewoners hebben nu opnieuw hun zorgen geuit over overlast, veroorzaakt door het minder ophalen van GFT-afval. Bewoners overwegen nu zelfs om afval niet langer gescheiden in te zamelen, omdat het restafval wel iedere week wordt opgehaald en GFT-afval niet.

Op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met de zorgen van de bewoners van Leidschenveen over het niet langer wekelijks ophalen van GFT-afval ?
  2. Waarom wordt het GFT-afval in Leidschenveen niet meer wekelijks opgehaald?
  3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat deze wijziging het gescheiden inzamelen van afval ontmoedigt? Zo nee, waarom niet en welke acties onderneemt het college om bewoners van Leidschenveen aan te moedigen hun afval te scheiden? Graag een reactie.
  4. Is in samenspraak met de buurt gekeken naar andere opties voor het ophalen van GFT-afval, zoals met het project De compostbakkers, of buurtcomposteren ? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 17 aug. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 17 augustus 2017 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Onlangs heeft het College besloten het GFT-afval in de zomerperiode in Leidschenveen niet meer wekelijks in te zamelen. Al meerdere malen is het afvalbeleid in de wijk Leidschenveen voer voor discussie geweest. Bewoners hebben nu opnieuw hun zorgen geuit over overlast, veroorzaakt door het minder ophalen van GFT-afval. Bewoners overwegen nu zelfs om afval niet langer gescheiden in te zamelen, omdat het restafval wel iedere week wordt opgehaald en GFT-afval niet. Op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de zorgen van de bewoners van Leidschenveen over het niet langer wekelijks ophalen van GFT-afval ?

Ja.

2. Waarom wordt het GFT-afval in Leidschenveen niet meer wekelijks opgehaald?

De bewoners van Leidschenveen gaven aan dat zij in de warme maand juni veel last hadden van stank en ongedierte in het restafval. De bewoners hebben toen gesteund door de Bewonersorganisatie Leidschenveen nadrukkelijk verzocht om het restafval wekelijks in te zamelen. Na overleg met Bewonersorganisatie is daarop besloten het restafval vanaf 1 augustus jl. wekelijks in te zamelen en gft-afval eens per twee weken. Deze tijdelijke maatregel geldt tot en met 30 september 2017. Na deze datum zal het inzamelen van het afval in de zomermaanden worden geëvalueerd.

3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat deze wijziging het gescheiden inzamelen van afval ontmoedigt? Zo nee, waarom niet en welke acties onderneemt het college om bewoners van Leidschenveen aan te moedigen hun afval te scheiden? Graag een reactie.

Nee. De maatregel betreft de inzamelfrequentie en niet de scheiding van stromen en is tijdelijk van aard en geldt alleen gedurende de zomermaanden. Na 1 oktober worden zowel het restafval als het gft-afval weer een keer per twee weken ingezameld.

4. Is in samenspraak met de buurt gekeken naar andere opties voor het ophalen van GFT-afval, zoals met het project De compostbakkers, of buurtcomposteren? ? Zo nee, waarom niet?

Zoals ook in het Huishoudelijk Afvalplan is aangegeven willen wij kleinschalige initiatieven, zoals buurtcomposteren of De CompostBakkers, zoveel mogelijk ondersteunen, omdat gemotiveerde en actieve bewoners belangrijk zijn voor het succes van afvalscheiding. In contacten met bewoners worden deze opties ook genoemd. Dit heeft tot op heden, voor zover wij weten, niet geleid tot een andere wijze van omgaan met het gft-afval.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Annet Bertram Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over GenX in Haags drinkwater

Lees verder

Schriftelijke vragen verwijderen meerkoetennest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer