Motie Hoe gezond is kunstgras?


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

 • het college nieuwe kunstgrasvelden blijft aanleggen;

 • het college vooral de voordelen van kunstgrasvelden voor de gebruiksintensiteit van velden ten opzichte van grasvelden onderbouwd;

 • er geen duidelijk overzicht is van wat de gevolgen zijn op de natuur, milieu en gezondheid van mensen al dan niet op de lange termijn van kunstgrasvelden.

Overwegende, dat:

 • kunstgrasvelden minder bijdragen aan wateropvang en het tegengaan van hittestress dan grasvelden;

 • kunstgrasvelden ook invloed kunnen hebben op het bodemleven;

 • klimaatveranderingen invloed kunnen hebben op de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden;

 • kunstgrasvelden plastics bevatten;

 • er door het ministerie onderzoek wordt gedaan naar het verband tussen PFAS en kunstgrasvelden;

 • kunstgrasvelden derhalve, ondanks dat ze geen rubbergranulaat bevatten, nog een gezondheidseffect kunnen hebben.

Verzoekt het college:

 • een duidelijk overzicht te delen met de raad waarbij de verschillen tussen gras en kunstgras in kaart is gebracht;

 • hierbij in elk geval in te gaan op de gevolgen voor natuur, milieu, bodem en gezondheid op de lange termijn zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP