Motie Verbeter alle groei­plaatsen


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • in de Programmabegroting 2023-2026 als doel staat opgenomen om meer kroonoppervlak te verkrijgen door bestaande groeiplaatsen te verbeteren met name door werk met werk te maken;

  • dit in praktijk niet altijd gebeurt door een tekort aan middelen.

Overwegende, dat:

  • een boom met een gezonde groeiplaats (ergo met een gezonde bodem en begroeiing waardoor de boomwortels voldoende zuurstof, water en voeding krijgen) veel gezonder is en langer meegaat;

  • het zonde is als werk-met-werk kansen niet altijd benut worden.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat het werkelijk kost om ten minste straatbomen van een groeiplaatsverbetering te voorzien waar werk-met-werk kan worden gemaakt, zoals bij het vervangen van riolering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen