Biodi­ver­siteit en ecolo­gisch beheer


Door de met landbouwgif ondergespoten monoculturen op het platteland, zoeken steeds meer dieren hun heil in de stad. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de Haagse natuur een gespreid bedje is voor dieren.

De gemeente moet groengebieden en bermen ecologisch beheren. De gemeente zaait bermen in met wilde bloemen om de biodiversiteit een boost te geven. Bloemenweides worden vervolgens natuurvriendelijk, extensief en gefaseerd gemaaid.

Steile oevers en kades worden waar mogelijk natuurvriendelijk gemaakt. De gemeente plant geen steriele bomen of struiken die geen bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Het standpunt Biodiversiteit en ecologisch beheer is onderdeel van: Groen en natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Gemeente, stop met dieren plat­maaien

De Partij voor de Dieren is kritisch over het maaibeleid in de gemeente Den Haag. Te vaak zijn dieren het slachtoffer van vroeg of onzorgvuldig maaien. De partij heeft veel meldingen ontvangen van bezorgde inwoners van Den Haag. Raadslid Robin Smit (PvdD): ‘De hoeveelheid meldingen werpt de vraag op: zijn dit allemaal incidenten of gaat het structureel fout? Wij maken ons echt zorgen over de afnam...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws