Smit (PvdD) wil betere bescherming voor bodem­leven


23 augustus 2021

De gemeente Den Haag moet meer aandacht hebben voor de grond en alles dat daarin leeft, het bodemleven. Dat vindt raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren. Hij roept het stadsbestuur op om maatregelen te nemen om het bodemleven te beschermen en te verbeteren.

Gezonde bodem
Smit (PvdD) wil een lans breken voor alles wat in de bodem leeft. Hij vindt dat dit nu onvoldoende aandacht krijgt van de gemeente. Smit: ‘Bacteriën, schimmels en insecten zijn nodig om de bodem gezond en levend te houden voor plant en dier. Zo breken ze allerlei afvalstoffen af. Ook houden ze de grond luchtig, zodat regenwater er na een plensbui snel doorheen kan zakken. We zouden daarom niet zonder ze kunnen.’

Niet meer woelen
Het raadslid wil dat de gemeente concrete maatregelen neemt om het bodemleven te beschermen. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat ontwikkelaars zorgvuldiger moeten omspringen met vruchtbare grond. Smit: ‘Graafwerkzaamheden vernielen de structuur van de grond. Dat zie je goed bij nieuwbouwwijken. Daar lag ooit een vruchtbare bodem, maar na de werkzaamheden is het vaak een zandverstuiving.’

Zonde
‘Niet alleen voor het bodemleven, maar ook voor de nieuwe bewoners is dat zonde,’ zegt Smit (PvdD). Bouwbedrijven zouden de vruchtbare laag apart moeten houden en na de werkzaamheden weer terug moeten leggen, vindt hij. De gemeente zou dat moeten afdwingen.

Braakliggend
Voor verschillende terreinen zijn verschillende maatregelen nodig. Bij braakliggende terreinen is het bijvoorbeeld belangrijk om de grond begroeid te houden. Smit: ‘Het bodemleven holt achteruit als je de grond onbegroeid laat.’ In veengebieden is de grondwaterstand juist belangrijk voor de bodem, omdat de veengrond verteert en inzakt als de grondwaterstand te laag is. Smit: ‘In ons dagelijks leven merken we er weinig van, maar ook in de grond zit veel leven dat het beschermen waard is. Wij willen dat het stadsbestuur zich daar ook bewust van wordt en maatregelen neemt.’