Motie Laat de wesp vliegen


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022-2025 (RIS310154).

Constaterende, dat:

  • het groenbeheer van de gemeente Den Haag ‘overlastgevende’ wespennesten bestrijdt in de openbare ruimte;
  • ecologische balans verstoord dreigt te worden.

Overwegende, dat:

  • wespen een onmisbare rol spelen in ons ecosysteem doordat zij jaarlijks duizenden vliegen, dazen en rupsen etc. vangen waardoor plagen voorkomen worden;
  • voor iedereen overlast een andere lading heeft;
  • de gemeente bewoners kan informeren over het op een verantwoorde en veilige manier samenleven met wespen in de stad;
  • andere opties voorhanden zijn om wespen op diervriendelijke manier te verplaatsen.

Verzoekt het college:

  • niet meer in te zetten op het grootschalig bestrijden van wespennesten, maar het behoud als uitgangspunt te hanteren;
  • inwoners van de stad informeren over de rol van wespen in het ecosysteem zowel als onderdeel op te nemen bij de milieueducatie lessen als het informeren van inwoners die bellen om overlast te melden.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD