Motie Mooie plek voor bunker


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de programmabegroting.

Constaterende, dat:

  • er een historische bunker is opgegraven bij de Noordboulevard;
  • deze bunker een rijke geschiedenis kent (zo vond rond deze plek de operatie ‘Contact Holland’ plaats waarmee vanuit Engeland operaties in het bezette Nederland plaatsvonden);
  • het college voornemens is deze te verplaatsen en in de duinen te zetten;
  • hierdoor de bunker ontoegankelijk zal zijn vanwege het natuurgebied.

Overwegende, dat:

  • in het duingebied de historische bunker uit zicht is en niet toegankelijk is;
  • de aanpassingen in de Boulevard de mogelijkheid biedt om de bunker prominent te laten terugkomen daar;
  • dit niet ten koste gaat van de natuur en de bunker toegankelijk zou kunnen worden gemaakt.

Verzoekt het college:

  • de bunker terug te laten komen in de Boulevard en deze toegankelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Jan Pronk
VVD
Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen