Motie Peuk meuk aan zee


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022-2025 (RIS310154).

Constaterende, dat:

  • asbakken ontbreken bij de vuilnisbakken op de boulevard en bij de strandopgangen van Scheveningen en Kijkduin;
  • uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat in Nederland elk jaar zo’n 10 miljoen kilo aan sigarettenpeuken op straat belandt;
  • ruim 20% van deze peuken, zo’n 2 miljoen kilo komt terecht in sloten, grachten en de Noordzee;
  • TrashUre Hunt in 2018 ruim 55.000 sigarettenfilters van het Haagse strand heeft gehaald;
  • sigarettenpeuken plastic, metalen, kankerverwekkende teerachtige stoffen, bestrijdingsmiddelen bevatten en uiteindelijk ook het grondwater kunnen vervuilen;
  • filters van sigarettenpeuken moeilijk zijn op te ruimen, niet afbreekbaar zijn en uiteen vallen in kleine microplastics.

Overwegende, dat:

  • het ontmoedigen van roken alleen niet genoeg is om de sigarettenpeuken uit het milieu te krijgen;
  • Vlaanderen de sigarettenpeuken te lijf gaat met onder andere bewustwordingscampagnes, het uitdelen van zakasbakjes en het realiseren van rookvrije zones op stranden.

Verzoekt het college:

  • om voor het nieuwe zomerseizoen de openbare vuilnisbakken op de boulevard van Scheveningen en Kijkduin en de strandopgangen te voorzien van asbakken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robbert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

VVD