Schrif­te­lijke vragen Verkeers­borden met insec­ten­hotels en vogel­huisjes


Indiendatum: 21 dec. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Haarlemse Kenaupark staan sinds voorjaar 2020 bijzondere verkeersborden: ze zijn van bamboe en aan de achterkant zit een vogelhuisje of een insectenhotel. Zo regelen deze borden niet alleen het verkeer, maar leveren ze ook een bijdrage aan de biodiversiteit in het park. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit niet ook een goed idee is voor verkeersborden in Haagse stadsparken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel “Goed voorbeeld: Verkeersborden met insectenhotel en vogelhuisje” van gemeente.nu (zie de bijlage)?
  2. Wat vindt het college van dit initiatief?
  3. Is het college bereid zulke verkeersborden ook in Haagse stadsparken te gaan plaatsen, wanneer nieuwe verkeersborden moeten worden geplaatst of oude moeten worden vervangen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren