Schrif­te­lijke vragen Verkeers­borden met insec­ten­hotels en vogel­huisjes


Indiendatum: 21 dec. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Haarlemse Kenaupark staan sinds voorjaar 2020 bijzondere verkeersborden: ze zijn van bamboe en aan de achterkant zit een vogelhuisje of een insectenhotel. Zo regelen deze borden niet alleen het verkeer, maar leveren ze ook een bijdrage aan de biodiversiteit in het park. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit niet ook een goed idee is voor verkeersborden in Haagse stadsparken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel “Goed voorbeeld: Verkeersborden met insectenhotel en vogelhuisje” van gemeente.nu (zie de bijlage)?
  2. Wat vindt het college van dit initiatief?
  3. Is het college bereid zulke verkeersborden ook in Haagse stadsparken te gaan plaatsen, wanneer nieuwe verkeersborden moeten worden geplaatst of oude moeten worden vervangen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 dec. 2020
Antwoorddatum: 3 mrt. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 21 december 2020 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het Haarlemse Kenaupark staan sinds voorjaar 2020 bijzondere verkeersborden: ze zijn van bamboe en aan de achterkant zit een vogelhuisje of een insectenhotel. Zo regelen deze borden niet alleen het verkeer, maar leveren ze ook een bijdrage aan de biodiversiteit in het park. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit niet ook een goed idee is voor verkeersborden in Haagse stadsparken.

1. Is het college bekend met het artikel “Goed voorbeeld: Verkeersborden met insectenhotel en vogelhuisje” van gemeente.nu (zie de bijlage)?

Ja.

2. Wat vindt het college van dit initiatief?

Het toepassen van insectenhotels en vogelhuisjes aan de achterkant van verkeersborden kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Wij volgen in ieder geval de resultaten van Haarlem.

3. Is het college bereid zulke verkeersborden ook in Haagse stadsparken te gaan plaatsen, wanneer nieuwe verkeersborden moeten worden geplaatst of oude moeten worden vervangen?

Onlangs zijn, als proef, in Nieuw Waldeck duurzame (biobased) verkeers- en straatnaamborden geplaatst. Aan de achterkant van deze borden kunnen ook insectenhotels geplaatst worden. Als onderdeel van deze proef zal er bij een aantal borden insectenhotels geplaatst worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Voedselinitiatief faciliteren, niet belemmeren

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen Waar blijft update Zeewaterwarmtecentrale?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer