Bijdrage Maria Stuar­t­plein inrichting openbare ruimte


14 september 2022

Voorzitter,

Helaas zien we bij dit project de gebruikelijke gevaren opdoemen: groene beloftes die mislukken, bouwblunders en extra kosten. Ik ga twee punten langs: het groenontwerp en de infiltratiekratten.

Over het groen: mijn fractie wil graag weten waarom gekozen wordt voor een dure externe adviseur? Vanuit stadsnatuur zijn prachtige plantenassortimenten bekend die passen bij het Haagse landschap. Het groenbedrijf ontwerpt jaarlijks allerlei soorten en maten plantenbakken. Bij DSO moet toch iemand zijn die op basis van de kennis over groen binnen de gemeente, een plan kan optekenen?

Het is extra teleurstellend dat er een ontwerp ligt dat modieus maar ecologisch matig is. Maar één inheemse soort, nauwelijks voedsel voor vogels. Waarom bij het ontwerpen niet ook aandacht besteden aan bessen voor vogels, inheemse beplanting? Dit is heel karig. Het riekt naar prestige: geld uitgeven voor iets modieus. Het kan goedkoper, beter en robuuster door naar de natuur te kijken en groenkennis van binnen de gemeente in te zetten. Is de wethouder dit met de Partij voor de Dieren eens?

Over de infiltratiekratten: kan de wethouder bevestigen dat de gemeente verantwoordelijk en aansprakelijk wordt als er in de toekomst bijvoorbeeld een lek is richting de onderliggende parkeergarage? Waarom ligt dit bij de gemeente en niet bij de eigenaar van de parkeergarage? Wie legt die kratten aan?

Dan over droogte. Uitgangspunt is dat de kratten water aan het groen leveren tot bij een maximumneerslagtekort van 3 maanden. Zijn hier berekeningen van beschikbaar? Zou dit bijvoorbeeld tijdens de droogteperiodes van 2018 en 2022 zo gefunctioneerd hebben, of is dit uitgangspunt uitgegaan van verouderde klimaatverwachtingen?

Uit het beheerplan blijkt dat de gemeente nog geen idee heeft hoe om te gaan met de infiltratiekratten. Het is toch raar om dit ontwerp inclusief beheerplan goed te keuren zonder dat gemeentelijke afdelingen hebben afgestemd wie eigenaar is van de kratten en wie verantwoordelijk wordt voor het beheer? Zeker omdat we dit vaker willen gaan toepassen. Kan de wethouder aangeven wanneer dit opgelost wordt? Het risico is als er problemen komen, dat niemand zich geroepen voelt er iets aan te doen. En we daarna weer met een bouwblunder geconfronteerd worden.

Tot slot, de relatie met de overkapping. In dit ontwerp wordt nog uitgegaan van een overkapping met veel bomen. Is dit niet gek? Kan de inrichting hier echt los van worden gezien?