Bijdrage Actu­a­li­satie Haagse aanpak stikstof en bouwen


Twee­mi­nu­ten­debat

14 september 2022

Voorzitter,

Onze duingebieden hebben het zwaar, maar we zien weinig actie om de stikstofcrisis aan te pakken. Welke maatregelen zijn sinds 2019 echt door het college genomen? Wanneer komt er een echt plan om de stikstofproblemen aan te pakken? In 2020 zou Den Haag een eigen stikstofbank hebben, maar sindsdien is hier niets meer van vernomen. Graag een reactie.

Verder wordt al een tijd gezegd dat bouwplannen in Den Haag last zullen krijgen, maar waar blijkt dat uit? In welke gebieden zit dit probleem? Waarom hebben we nog steeds niet goed zicht op de problemen?

Dan de versterking van de natuur. Fijn dat maatregelen in kaart zijn gebracht, maar worden ze ook uitgevoerd? Wanneer wordt het asfalt bij de Delflandlocatie in Kijkduin weggevoerd zodat de natuur dit terug kan veroveren? Zijn de gesprek over de Uilenbos-locatie bij Meijendel al afgerond? Kan verder ingegaan worden op hoe het staat rond de Daal en Bergselaan en de Zeezwaluwstraat?

Rond het Zwarte Pad horen we ook weinig vooruitgang. Waarom hier niet doorpakken en een deel van die plekken teruggeven aan de natuur?

Dan de mobiliteit. Wordt er naast de milieuzone ook gekeken naar snelheidsverlagingen?

Uit de brief van het college lees ik dat het college weinig vertrouwen heeft in het snel nemen van maatregelen door Rijk of provincie. Welke maatregelen worden er aan gedacht en wanneer verwacht het college voortgang hierop? Ondertussen zou er toch duidelijkheid mogen komen?