Bijdrage Madestein


Raad

9 september 2022

Voorzitter,

Zoals u net al van de Bomenstichting heeft kunnen horen, is er nogal wat kritiek op het onderdeel Landschapspark Madestein, van het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal. Geen Bomen Effect Analyse, geen Natuurscan, geen stikstofberekening. Ook is het plan zoals het er nu ligt nooit langs de raad gegaan. Zo verliest de stad weer 500 bomen. Daarom dient mijn fractie de volgende motie in:

Roept het college op:

  • geen onomkeerbare stappen te zetten, zoals het kappen van bomen, totdat de gemeenteraad van Den Haag over het totale plan heeft kunnen spreken.