Bijdrage Geluids­maat­re­gelen Fokker Terminal


Raad

9 september 2022

Voorzitter,

Bijna elke week bespreken we bouwblunders en vragen we ons af of de gemeente enig grip heeft op stadsontwikkeling en de risico’s die daarin spelen. Vandaag weer een voorstel om als gemeente kosten te maken, die het college nooit eerder in heeft geschat.

En weer wil de wethouder een voorstel er snel doorheen duwen zonder dat informatie op tafel ligt. De commissievergadering was warrig; vandaar een lijst aan vragen:

  • Gaat de ondernemer hogere huuropbrengsten doorberekend krijgen?

  • Kunnen de bouwkavels van BinckBlocks, BinckPark en Linck gedwongen worden mee te betalen?

  • Gaat de ondernemer akkoord met de aanpassingen in de bedrijfsvoering, en met het opstellen en indienen van een maatwerkvoorschrift?

  • De wethouder gaf aan dat de gemeente eigenaar wil blijven van de Fokker terminal. Klopt dat echt?

Voorzitter, maar voor de Partij voor de Dieren is de belangrijkste vraag natuurlijk waarom we deze enorme kans op verduurzaming laten lopen. Wat gaat de wethouder doen om toch snel te verduurzamen? Alleen geld uitgeven aan geluidsisolatie terwijl de klimaatcrisis en energiecrisis steeds erger worden, is alsof de realiteit in de doofpot wordt gestopt. De Partij voor de Dieren begrijpt de keuze van de wethouder niet om verduurzaming nu te negeren en alleen maar vooruit te schuiven. Werk met werk maken is mogelijk. Energiebesparing is ook een win-win situatie: goedkoper en beter voor het klimaat. Vandaar een amendement met de titel: blijf niet langer doof voor verduurzaming.

Dank u wel