Bijdrage Program­ma­be­groting


Raad

9 september 2022

Voorzitter,

In de krant hebben we gelezen dat het college de begroting volgende week niet gaat presenteren ondanks dat deze afspraak was vastgelegd. Waarom roept het college dit eerst in de krant en informeert de raad daarna?

In het stuk wordt gesuggereerd dat de provincie dit wil. Maar de provincie heeft toch niet gezegd dat geen begroting mag worden gepresenteerd; ze heeft alleen gezegd dat ze liever een totale begroting aan het eind van de rit ontvangt. Klopt dat? Is de wethouder bereid om de technische begroting daarom wel naar de raad te sturen zodat ook de oppositie hier zicht op heeft?

Kan de wethouder verder ingaan op wat de precieze planning is van de begroting? Wanneer moet deze bij de provincie liggen? De wethouder suggereert dat er een paar weken uitstel is, maar dat is toch onzin. Stel dat volgende week het coalitieakkoord is gepresenteerd dan zal het college op zijn vroegst eind september zijn geïnstalleerd. Ik neem aan dat het nieuwe college de begroting daarna pas gaat presenteren. Klopt dat? Dan zou ergens in december pas de raadsbehandeling zijn. Graag een reactie van de wethouder.

Wat zijn verder de gevolgen van het uitstellen van de aanname van de begroting voor de inwoners van Den Haag? Worden specifieke keuzes niet gemaakt waardoor uiteindelijk ze niet meer kunnen plaatsvinden? Of moeten mensen wachten of subsidieregeling nog doorgaan? Specifiek een vraag aan wethouder Kapteijns hierover. Wanneer is de uiterlijke datum dat een besluit moet worden genomen om dit jaar de winteropvang weer plaats te laten vinden? De Partij voor de Dieren zou het zeer slecht vinden als door het formatiecircus uiteindelijk mensen in de winter geen dak boven hun hoofd hebben.