Groen in gevaar in Moerwijk


15 december 2020

Woensdag spreekt de gemeenteraad over nieuwe bouwplannen in de wijk Moerwijk. Tussen de Erasmusweg en de Assumburgweg, naast station Moerwijk, ligt een ecologische zone waar de gemeente in wil bouwen. De Partij voor de Dieren wil deze groenstrook beschermen. Fractievoorzitter Robert Barker: ‘De afspraak is om ecologische zones te verbinden en te verbeteren, maar nu wordt er een gebouw neergezet.’

Ecologische zones
Het doel van ecologische verbindingszones is om Haagse natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo kunnen de dieren die er leven zich tussen groengebieden verplaatsen. In de gemeente geldt de afspraak dat deze zones worden behouden en versterkt. Toch worden de zones regelmatig (deels) opgeofferd, in strijd met de afspraken. De Partij voor de Dieren wil dat dit stopt. Fractievoorzitter Barker: ‘Afspraken om groen te beschermen en bomen niet te kappen worden vaak uit het raam gegooid als het niet uitkomt. Waar maken we die afspraken dan voor?’

Assumburgweg

Het plan voor nieuwbouw op de kop van de Assumburgweg bestaat al bijna drie jaar. Partijen stelden meteen al vragen over het veiligstellen van de ecologische zones. De toenmalige wethouder beloofde dat er niet in de ecologische zone zou worden gebouwd; zelfs niet een millimeter. Toch worden er nu 65 bomen gekapt en verdwijnen duizenden vierkante meters groen. Een deel wordt elders gecompenseerd, maar de ecologische verbinding verdwijnt. PvdD-raadslid Barker: ‘Nu verdwijnt de aaneengesloten bomenrij waardoor vleermuizen hun vliegroute verliezen en de biodiversiteit wordt aangetast.’

Keuze

Barker wil dat het plan terug naar de tekentafel gaat. Volgens hem is het ook mogelijk om te bouwen zonder de ecologische zone te verbreken. ‘Er wordt nu een keuze gemaakt die negatief uitpakt voor de natuur. Laten we juist kiezen voor een gezonde groene structuur in Den Haag!’ De Partij voor de Dieren zal bij de raadsvergadering ervoor pleiten om het plan aan te passen.


Gerelateerd nieuws

PvdD en Nelson Mandela Stichting eren anti-apartheidsstrijder

De Nelson Mandela Stichting en de Haagse Partij voor de Dieren kwamen bij het Mandelamonument in Den Haag samen ter gelegenhe...

Lees verder

Fluitende verkeersborden in het park

Wie door de Haagse parken loopt, zou binnenkort zomaar vogelgeluiden uit de verkeersborden kunnen horen komen. Tenminste, als...

Lees verder