Bijdrage waardevol groen Maria Stuar­t­plein


Raad

6 oktober 2022

Voorzitter,

Bij het Maria Stuartplein komen volgens de plannen nagenoeg geen inheemse planten. Dit terwijl die beplanting in het coalitieakkoord is vastgelegd en het beter is voor dieren. Vandaar de motie:

Roept het college op:

  • in de verdere uitwerking aanpassingen te maken aan het beplantingsplan voor het Maria Stuartplein zodat er een groter deel inheemse beplanting komt;

  • de uitgangspunten uit de Nota Stadsnatuur en het Coalitieakkoord 2022-2026 bij volgende beplantingsplannen uit te voeren en te zorgen voor een veel groter deel inheemse beplanting.

Tot zover voorzitter.