Bijdrage Padel­banen


Raad

6 oktober 2022

Voorzitter,

Padel vlak naast huizen zorgt overduidelijk voor overlast. En padelbanen bij natuurgebieden zorgt ervoor dat vleermuizen verdwijnen en vogels zich doodvliegen. In Den Haag zien we de overlast al, maar er zijn voor nog eens 15 banen vergunningen aangevraagd. En bij al die aanvragen liggen woningen en natuur vlak om de hoek.

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de gemeente beleid maakt en niet afwacht tot de overlast er is. En dat kan ook; via de omgevingswet en via het contracten. Gaat de wethouder met de Omgevingswet regels aan padel stellen? Als gemeente kunnen we verder toch op ons eigen land bepalen wat er zou kunnen komen? We investeren veel geld in de aanleg van sportvelden op gemeentegrond en dan kan toch niet zomaar deze investering worden vernietigd?

Wat mijn fractie betreft is het tijd dat er beleid komt en dat duidelijk wordt waar de gemeente vanuit haar grondpositie op stuurt. Vandaar de motie samen met Hart voor Den Haag, het CDA, Groenlinks, PvdA en de PVV:

Roept het college op:

  • eisen op te stellen rond de komst van padelbanen in de buitenlucht op gemeentegrond;

  • hierbij in te gaan op de volgende aspecten:
    • de uitkomsten van de gesprekken tussen de VNG, KNLTB en Nederlandse Stichting Geluidshinder over een mogelijk nieuwe norm (of indien dit er nog niet is de beoordelingsrichtlijn ‘Padelbanen en geluid’ van de Nederlandse Stichting Geluidshinder);

    • de nabijheid van en gevolgen voor de natuur in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur;

    • de uitgewerkte eisen conform de motie “Laat padelbanen geen kerkhof worden”.

  • totdat de eisen zijn vastgelegd geen privaatrechtelijke toestemming (vanuit het eigenaarschap) te geven voor de aanleg van padelbanen op gemeentegrond in de buitenlucht.


Voorzitter, we zien dat veel plannen dus bij ecologische zones liggen en naast huizen. Bij de Bezuidenhoutseweg komt hij zelfs naast het vogelrustgebied Litoraal. Kan de wethouder bevestigen dat geen medewerking wordt verleend aan de komst van deze banen naast dit vogelrustgebied?