Bijdrage Breid ster­fiets­route uit


Raad

6 oktober 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat Den Haag een fietsvriendelijke stad wordt. Mijn fractie had in eerste instantie een aantal vraagtekens bij het voorliggende plan voor een onderdoorgang. Ik geloof dat ik in mijn betoog de woorden ‘deze brug verbindt niet met niets’ gebruikte. En dat komt omdat de maatregel met weinig context aan ons werd gepresenteerd. We zien een mooie nieuwe onderdoorgang, maar eigenlijk geen nieuwe fietsroute. Er lijkt nu een verbinding te ontbreken tussen deze onderdoorgang en het Rijswijkseplein. Daarom wil de Partij voor de Dieren vastleggen dat er bij de aanleg van het Waterfrontpark een fietspad wordt aangelegd tussen de nieuwe onderdoorgang, langs het Trekvlietplein en zo verbonden wordt met het Rijswijkseplein. Ook zou de raad meer duidelijkheid moeten krijgen over de planning. Daarom de volgende motie samen met de SP:

Verzoekt het college:

  • om bij de uitwerking van het Waterfrontpark de fietser en voetganger op 1 te zetten en een directe (ster)fietsroute te realiseren voor fietsers, inclusief voorzieningen voor de voetgangers.

Tot zover voorzitter.