Bijdrage Nacht­visie


Raad

6 oktober 2022

Voorzitter,

Iedere grote stad heeft een vrijplaats nodig! In de startnotitie Nachtvisie staat dat het de bedoeling is dat de nacht gezien kan worden als ‘wezenlijk onderdeel van een attractieve stad, als bakermat van nieuw cultureel talent en een vrijplaats voor iedereen om zichzelf te zijn en te ontwikkelen’. Daarom dient de partij voor de Dieren samen met de SP en Haagse Stadspartij de volgende motie in:

Verzoekt het college:

  • in de nachtvisie specifiek aandacht te hebben voor het belang van een vrijplaats voor de stad;

  • hierbij ook rekening te houden met de ruimtelijke aspecten die een vrijplaats nodig heeft.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Breid sterfietsroute uit

Lees verder

Bijdrage Subsidieregeling gevels Spuistraat en Vlamingstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer