Bijdrage Subsi­die­re­geling gevels Spuistraat en Vlamingstraat


12 oktober 2022

Voorzitter,

Al eerder spraken we in deze commissie over de gevels in de Spui- en Vlamingstraat. Telkens benadrukten we dat niet alleen de uitstraling van deze beeldbepalende straten op ons netvlies moeten hebben, maar vooral ook de verduurzaming van deze panden.

Als er nou toch verbouwd gaat worden, laten we dan alles op alles zetten om deze gevels mooi, maar ook toekomstbestendig te maken! Een verbouwing is immers voor winkels erg ingrijpend, dat doe je liefst zo weinig, én zo efficiënt mogelijk. Is de wethouder het eens met deze observatie?

Voorzitter, wat stellen we als gemeente rare prioriteiten, dat er midden in de energiecrisis en de grote acute problemen zo veel geld gaat naar het mooier maken van gevels, terwijl er straks een deel van de ondernemers misschien hun kosten helemaal niet meer kunnen betalen!

De subsidie bedraagt een vastgesteld percentage van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000,- voor pandtype 1 en tot een maximum van € 50.000,- voor pandtype 2. Voor dat bedrag kan een ondernemer ook voldoende zonnepanelen, HR++ beglazing én dakisolatie nemen, en de gevel opknappen!

Mijn fractie verzoekt dan ook om verduurzaming een onderdeel te maken van de Subsidieregeling gevels in de Spuistraat en Vlamingstraat.

Dan vragen over de afdoening van de motie ‘Scan de daken’. Wij horen graag of deze maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd en of hier enige reactie op is gekomen? Wij gaven al eerder aan dat we de oplossingen erg passief vinden en roepen alsnog op om de ondernemers actief te wijzen op de mogelijkheden. Is de wethouder daar, in het licht van de toegenomen problemen, toe bereid?

Interessant voor jou

Bijdrage Nachtvisie

Lees verder

Bijdrage Ondernemers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer