Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Geef de zeehond een rustplek


Raad

6 oktober 2022

Voorzitter,

Met zinnen als: “Wij zijn voorstander van een stil strand waar natuur met rust wordt gelaten.” vanuit D66,

“We willen een fijn verblijf bieden aan zeehonden als stad met strand aan de Noordzee”, vanuit GL,

“Het kan geen kwaad om te kijken of er meer mogelijkheden zijn om zeehonden een veilige plek te geven”, vanuit de VVD,

En als kers op de taart de toegezegde steun vanuit het CDA als de Partij voor de Dieren met een voorstel zou komen dat rekening zou houden met het natuurlijke gedrag van zeehonden voor rustplekken. Zou je zeggen dat het goed moet komen met onze motie die we willen indienen. Voorzitter, diverse steden hebben al stukken strand aangewezen als zeehonden rustplekken. Voorzitter, als dhr. Bom goed had geluisterd in de commissie wilde we geen toeristische attractie als soldaat van oranje. We hebben het nooit gehad over hekken of afsluiten.

Vandaar dat de Partij voor de Dieren met de volgende motie komt:

Verzoekt het college:

  • te bezien in samenspraak met de Dierenambulance en andere zeehondenorganisaties welke stukken strand in aanmerking komen voor rustplekken voor zeehonden en hoe hier invulling aan te geven;

  • de bebording bij de strandopgangen daarop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt mede namens de SP,

Voorzitter,

Met zinnen als: “Wij zijn voorstander van een stil strand waar natuur met rust wordt gelaten.” vanuit D66,

“We willen een fijn verblijf bieden aan zeehonden als stad met strand aan de noordzee”, vanuit GL,

“Het kan geen kwaad om te kijken of er meer mogelijkheden zijn om zeehonden een veilige plek te geven”, vanuit de VVD,

En als kers op de taart de toegezegde steun vanuit het CDA als de Partij voor de Dieren met een voorstel zou komen dat rekening zou houden met het natuurlijke gedrag van zeehonden voor rustplekken. Zou je zeggen dat het goed moet komen met onze motie die we willen indienen. Voorzitter, diverse steden hebben al strand aangewezen als zeehonden rustplek. Voorzitter, als dhr bom goed had geluisterd in de commissie wilde we geen toeristische attractie ala soldaat van oranje. We hebben het nooit gehad over hekken of afsluiten.

Vandaar dat de Partij voor de Dieren met de volgende motie komt:

Verzoekt het college:

  • te bezien in samenspraak met de Dierenambulance en andere zeehondenorganisaties welke stukken strand in aanmerking komen voor rustplekken voor zeehonden en hoe hier invulling aan te geven;

  • de bebording bij de strandopgangen daarop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt mede namens de SP, HSP en DENK ingediend. Dit voorstel zorgt ervoor dat de gemeente met deskundigen in gesprek gaat hoe we natuurlijke rustplekken, waar de zeehond echt rust heeft, kunnen aanwijzen. Over gebieden en praktische invulling kunnen deze deskundigen ons voorzien van veel meer waardevolle informatie. Dit voorstel zorgt ervoor dat de gemeente met deskundigen in gesprek gaat hoe we natuurlijke rustplekken, waar de zeehond echt rust heeft, kunnen aanwijzen. Over gebieden en praktische invulling kunnen deze deskundigen ons voorzien van veel meer waardevolle informatie.

Tot zover voorzitter.