Bijdrage Debat over het Coali­tie­ak­koord Den Haag 2022-2026


27 september 2022

Voorzitter,

Na een half jaar kunnen we eindelijk over dit akkoord spreken. En voorzitter, we kunnen het er aan af zien dat de coalitie er niet uit kon komen. Het compromis is gekocht door elke fractie wat cadeautjes te geven. Zo krijgt de VVD extra geld voor parkeergarages, D66 krijgt budget voor bibliotheken en de PvdA krijgt geld voor Zuidwest. En er staan veel intenties zonder dekking waardoor het de vraag is of er iets van komt. Ik hoef maar te verwijzen naar het plan rond sekswerk waar nu gestuurd wordt op het sluiten van raamsekswerkplekken.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren het meest zonde vindt, is dat eigenlijk niemand zich verantwoordelijk voelt voor het aanpakken van de klimaatcrisis. Het woord klimaatcrisis wordt niet genoemd. De PvdA zegt ook terecht dat deze paragraaf tegenvalt. Als we het akkoord lezen gaan we weer vier jaar ongeveer hetzelfde doen, terwijl een flinke versnelling nodig is na vier jaar treuzelen. Waarom verwacht de coalitie nu dat een versnelling mogelijk is, terwijl ongeveer hetzelfde beleid weer wordt uitgevoerd? Waarom wordt de huurder aan zijn lot overgelaten? Om hier wat aan te doen zijn we vandaag met een initiatiefvoorstel gekomen met de titel ‘Help huurders uit de kou’.

Verder valt op dat de donkere wolken rond de begroting als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Net als Donner trouwens. De coalitiepartijen deden alsof de gemeente een gigantisch financieel probleem heeft. Toch wordt er voor meer dan 300 miljoen (367,68 mln) aan extra geld uitgegeven (OZB is bijv 67,6 mln over 4 jaar). Erkent de coalitie dat de voorstelling van de gemeentefinanciën niet heel erg accuraat was? Klopt het verder dat er de komende 4 jaar niets wordt gedaan om de algemene reserve op het wenselijke niveau te krijgen? In het akkoord lijkt dit probleem onder het tapijt geschoven te worden.

Naast deze donkere wolken zien we ook wat lichtpuntjes. Zo komt er geld voor het bieden van een winteropvang voor dakloze mensen, wordt fossiele reclame verboden en komt extra geld voor het vergroenen van de stad. Met dit groene geld zijn we blij. Tegelijkertijd lijkt dit geld vooral bedoeld om het tekort op het onderhoudsbudget te stutten. Blijft er dan ook geld over voor de beloofde vergroening? Hoe ligt de verdeling van het extra geld voor buitenruimte? En als gekozen wordt om te vergroenen en bomen aan mensen met een tuin uit te delen waarom kiest de coalitie er dan tegelijkertijd voor om bomen in de achtertuin vogelvrij te verklaren? Een echt groene coalitie zou dit toch niet doen. We missen daarbij echt de inzet op het versterken van de natuur. Waarom wordt een deel van het extra budget hier niet voor bestemd?

Ook op mobiliteitsgebied lijkt er geen duidelijke keuzes te worden gemaakt. De parkeerbelasting gaat omhoog, maar tegelijkertijd komen er meer parkeergarages en wordt geïnvesteerd in de doorstroming van de auto. De vraag is of de noodzakelijke transitie naar groener vervoer van de grond komt. Wij denken van niet. Wij zien weinig actie en vrezen weer 4 jaar stilstand.

Voor dierenwelzijn, iets waar de Partij voor de Dieren natuurlijk altijd met belangstelling naar kijkt, is nagenoeg geen aandacht. Wel wordt aangegeven dat er twee ton extra per jaar komt. Dit is hetzelfde bedrag dat nu in de begroting incidenteel staat. Echter, wat schetst onze verbazing? De beloofde twee ton per jaar is in de financiële bijlage bij het verkeerde programma terechtgekomen en ook nog eens slechts eenmalig. Wij gaan ervanuit dat de coalitie achter de passage in het akkoord blijft staan. Vandaar een motie om dit te corrigeren. Deze dien ik in samen met de HSP, SP en Hart voor Den Haag:

Verzoekt het college:

  • bij de implementatie van het coalitieakkoord in de begroting het uitgangspunt te nemen dat jaarlijks € 0,2 miljoen aanvullend beschikbaar komt voor het uitvoeren van de dierenwelzijnstaken.

Zo blijft in elk geval de uitvoering van de wettelijke taken in stand. Maar voorzitter, wat blijft hangen is dat bij de vele onderwerpen alles bij het oude blijft. Dit terwijl de klimaatcrisis, ecologische crisis en energiecrisis schreeuwen om aangepakt te worden. We hadden graag gezien dat de hogere gemeentelijke lasten hierin zouden worden geïnvesteerd. We zien nu dat veel van de investeringen worden besteed aan de automobilist en andere conservatieve plannen. Bijvoorbeeld door geld te besteden aan het bestrijden van dieren. Waarom? Waar is die 1 miljoen euro voor bedoeld? Verder maken we ons zorgen over het ‘Maatregelenpakket Wmo’. Dit klinkt alsof bezuinigd gaat worden op kwetsbare ouderen. Is dit het geval?

Al met al zien we veel intenties zonder dat het concreet wordt. Ik noemde het vergroenen, maar dat geldt ook zeker ook voor mobiliteit en cultuur. Er wordt geld uitgetrokken voor de Amerikaanse Ambassade, maar de vraag is of dit genoeg is. Bovendien wordt alleen met Escher gesproken, en niet met de huidige gebruiker, West. Waarom niet? Er wordt aangegeven dat er meer regie komt op bouwprojecten, maar dan is de vraag: hoe dan? Wat wordt gedaan om de LER nu echt in te voeren en wat wordt gedaan om de stroom aan bouwblunders te voorkomen? De seksstraten worden bovendien gesloten, maar ook hier de vraag: hoe dan? Kan de coalitie snappen dat dit zoveelste plan weer veel onzekerheid met zich meebrengt?

Verder wordt gezegd dat de samenwerking met de rest van de raad wordt gezocht. Hoe wordt dit vormgegeven? Waarom is juist gekozen om de breedgedragen investering in de ondersteuning van de raad te schrappen?

Voorzitter, al met al hadden we van een nieuw college op meer ambitie gehoopt. We hadden gehoopt op een coalitie die niet alleen geld uitstrooit, maar dit ook met een visie en plannen doet. De stad had dit na 6 maanden verdiend. Dierenleed wordt niet aangepakt. Bomen kappen wordt makkelijker. De aanpak van de klimaatcrisis moddert voort. Het is pijnlijk dat wordt weggekeken van dier, natuur en toekomstige generaties.