Bijdrage Binck­horst


16 december 2021

De groene inrichting van de Binckhorst: de groenambitie kent zogenaamd een organische ontwikkeling in fasering, in tijd en in financiering. Om hier inzicht in te krijgen en zo grip te krijgen op de ontwikkeling van groen in de Binckhorst, dienen wij samen met GL de volgende motie in:

Verzoekt het college:

  • met een plan Buitenruimte Binckhorst te komen met een gefaseerde uiteenzetting waarin de buitenruimte zal worden ontwikkeld, bijvoorbeeld binnen 5, 10 en 15 jaar;

  • (toekomstige) bewoners, ondernemers en belanghebbenden hierbij te betrekken.

De groenontwikkeling op de Binckhorst blijft de komende jaren achter bij de woningbouwontwikkeling. Dit terwijl op een aantal plaatsen de woningen al lang en breed worden bewoond. Één van de plekken is het Junoblok. De bewoners van dit blok kijken nu uit op een tijdelijke parkeerplaats, waar ooit een parkje ontwikkeld gaat worden. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze bewoners niet moeten wachten tot alle woningbouw gerealiseerd is, voordat zij groen in hun leefomgeving krijgen. Vandaar de volgende motie die wij indienen met de HSP:

Verzoekt het college:

  • al een begin te maken met de aanleg van groen op plekken waar woningbouw als is gerealiseerd, te beginnen met de tijdelijke parkeerplaats op de Junokade.

Onlangs opende wethouder Bredemeijer feestelijk de ‘Car weide’, waar braakliggend terrein een tijdelijke bestemming heeft gekregen. Helaas is dit meer ‘car’ dan ‘weide’, waardoor de ecologische kwaliteit er op deze locatie niet op vooruit gaat. Aangezien de groenontwikkeling op de Binckhorst nog jaren gaat duren, vragen de Partij voor de Dieren en GroenLinks om de Binckhorst een ecologische en sociale impuls te geven door gebruik te maken van de braakliggende grond:

Verzoekt het college:

  • alle braakliggende terreinen op de Binckhorst waarop de komende twee jaar nog niet gebouwd gaat worden een ecologische of sociale impuls te geven. Dit bijvoorbeeld door het realiseren van een bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.