Motie Geef braak­lig­gende Binck­horst een ecolo­gische impuls


Binck­horst

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van de Binckhorst.

Constaterende, dat:

  • er de komende jaren nog veel stukken braakliggend terrein zullen zijn in de Binckhorst;

  • het nog lang zal duren voor de buitenruimte van de Binckhorst wordt ingericht, waardoor de ecologische kwaliteit in de tussentijd erg laag is.

Overwegende, dat:

  • het initiatief Carweide meer ruimte aan ‘car’ dan aan ‘weide’ biedt, waardoor de ecologische waarde van het terrein niet omhoog gaat;

  • de Binckhorst ook de komende tien jaar al een prettige omgeving zou kunnen zijn als braakliggende terrein wat zorg en aandacht krijgen.

Verzoekt het college:

  • alle braakliggende terreinen op de Binckhorst waarop de komende twee jaar nog niet gebouwd gaat worden een ecologische of sociale impuls te geven. Dit bijvoorbeeld door het realiseren van een bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Marielle Vavier
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, D66