Motie Begin alvast aan Water­frontpark


Binck­horst

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 januari 2021, ter bespreking van de Binckhorst.

Overwegende, dat:

  • langs de Trekvliet een Waterfrontpark zal worden aangelegd;

  • de aanleg hiervan waarschijnlijk nog jaren gaat duren, totdat alle woningbouw langs het water is afgerond.

Constaterende, dat:

  • sommige delen van het gebied al af zijn en worden bewoond, zoals het Junoblok;

  • bewoners niet nog jaren willen wachten op groen in hun leefomgeving;

  • het stuk Jupiterkade waar het Waterfrontpark zal worden aangelegd nu wordt gebruikt als tijdelijke parkeerplaats.

Verzoekt het college:

  • al een begin te maken met de aanleg van groen op plekken waar woningbouw als is gerealiseerd, te beginnen met de tijdelijke parkeerplaats op de Junokade.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Geef braakliggende Binckhorst een ecologische impuls

Lees verder

Motie Informatie bomenkap vast onderdeel van ieder ruimtelijk plan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer