Motie Infor­matie bomenkap vast onderdeel van ieder ruim­telijk plan


16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021 ter bespreking van bestemmingsplan Schaloenstraat.

Overwegende, dat:

  • bij het bestemmingsplan Schaloenstraat niets staat over te kappen bomen;

  • de raad praktisch altijd vraagt hoeveel bomen er gekapt worden bij een ruimtelijk plan.

Constaterende, dat:

  • dat de raad niet geïnformeerd is over het feit dat er 35 van de 42 bomen gekapt zullen worden bij het plan Schaloenstraat.

Verzoekt het college:

  • in elk aan de raad gepresenteerd ruimtelijk plan standaard aan te geven wat de verwachte gevolgen zijn voor de bomen.

En gaat over tot de orde van de dag.Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij

Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

CDA