Motie Inves­teren, niet posi­ti­o­neren


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari 2022, ter bespreking van Haagse Positioneringsstrategie en aanpak 2021 - 2025.

Constaterende, dat:

  • Er met de positioneringstrategie gewerkt wordt aan een attractief imago van Den Haag;
  • Hier € 950.000 voor is gereserveerd.

Overwegende, dat:

  • Geld dat wordt uitgegeven aan ‘imagebuilding’ niet kan worden uitgegeven aan het opruimen van afval, groenonderhoud en bijvoorbeeld kunst en cultuur.

Van mening, dat:

  • Het beste visitekaartje voor een stad niet ‘een imago’ zou moeten zijn, maar een prettige stad waar veel te beleven valt voor bewoners en bezoekers.

Verzoekt het college:

  • het bedrag voor Citymarketing te investeren in het daadwerkelijk aantrekkelijk maken van de stad door te investeren in een schone, groene stad met een rijk cultureel aanbod.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP
Frans Hoijnck van Papendrecht
Groep Hoijnck


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, PvdA, D66, Hart voor Den Haag, GroenLinks, VVD