Amen­dement Veeg infor­matie Bellevue niet onder het tapijt


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 januari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Bekrachtiging geheimhouding aankomende raadsvergadering.

Besluit om:

- dictumpunt IV te schrappen.

Toelichting:

In de brieven van de minister van OCW en de brieven van de projectontwikkelaar over Bellevue staat niks vertrouwelijks. Het is daarom in strijd met de Gemeentewet om deze brieven geheim te houden.

De wethouder heeft zelfs, zoals vastgelegd in de besluitenlijst van de commissie Ruimte van 23 december, met de minister gebeld en met haar afgesproken dat de brief over dit project in het openbaar kunnen worden gesproken. Het is dan Ć¼berhaupt niet uit te leggen dat op deze brief geheimhouding wordt opgelegd. Daarbij schept het opleggen van de geheimhouding op een lobbybrief een ongewenst precedent indien de schrijver dat wilt (zonder dat er geheime informatie instaat).


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer