Motie Maak een plan Buiten­ruimte Binck­horst


Binck­horst

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 januari 2021, ter bespreking van de Binckhorst.

Overwegende, dat:

  • buitenruimte een terugkerend thema is bij de besprekingen van de ontwikkelingen op de Binckhorst;

  • zowel de raad als (toekomstige) bewoners en gebruikers van de Binckhorst inzicht behoeven in de ontwikkelingen van de buitenruimte, evenals belangenverenigingen zoals natuurverenigingen;

  • een samenhangend plan de ruimte geeft om op deelniveau al groen te ontwikkelen.

Constaterende, dat:

  • de ontwikkeling van groen in de buitenruimte nu wordt uitgesteld tot alle woningbouw gerealiseerd is, wat nog 15 jaar kan duren;

  • er ook plekken zijn waar woningen nu, of binnen een paar jaar, al af zijn.

Verzoekt het college:

  • met een plan Buitenruimte Binckhorst te komen met een gefaseerde uiteenzetting waarin de buitenruimte zal worden ontwikkeld, bijvoorbeeld binnen 5, 10 en 15 jaar;

  • (toekomstige) bewoners, ondernemers en belanghebbenden hierbij te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Marielle Vavier
GroenLinksStatus

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Neem overlastgevende houtstook op in APV

Lees verder

Motie Geef braakliggende Binckhorst een ecologische impuls

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer