Motie Maak een plan Buiten­ruimte Binck­horst


Binck­horst

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 januari 2021, ter bespreking van de Binckhorst.

Overwegende, dat:

  • buitenruimte een terugkerend thema is bij de besprekingen van de ontwikkelingen op de Binckhorst;

  • zowel de raad als (toekomstige) bewoners en gebruikers van de Binckhorst inzicht behoeven in de ontwikkelingen van de buitenruimte, evenals belangenverenigingen zoals natuurverenigingen;

  • een samenhangend plan de ruimte geeft om op deelniveau al groen te ontwikkelen.

Constaterende, dat:

  • de ontwikkeling van groen in de buitenruimte nu wordt uitgesteld tot alle woningbouw gerealiseerd is, wat nog 15 jaar kan duren;

  • er ook plekken zijn waar woningen nu, of binnen een paar jaar, al af zijn.

Verzoekt het college:

  • met een plan Buitenruimte Binckhorst te komen met een gefaseerde uiteenzetting waarin de buitenruimte zal worden ontwikkeld, bijvoorbeeld binnen 5, 10 en 15 jaar;

  • (toekomstige) bewoners, ondernemers en belanghebbenden hierbij te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Marielle Vavier
GroenLinksStatus

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen