Bijdrage Meer doen tegen houtstook


16 december 2021

Voorzitter onze fractie heeft twee moties die ernaar streven om een gezonde lucht te bewerkstelligen.

Verspreid stookalert breder:

Verzoekt het college:

  • de afgegeven Stookalerts ook te communiceren via alle andere gemeentelijke sociale mediakanalen, op de gemeentelijke website, en op informatieve beeldschermen in publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen, zoals het Stadhuis.


Motie: Neem overlastgevende houtstook op in apv

Verzoekt het college:

  • om voor het zomerreces 2022 met een voorstel te komen om een toetsbare definitie van overlast door houtstook en een verbod op overlastgevende houtstook in de APV op te nemen.