Bijdrage Fossiel­vrije bushokjes


16 december 2021

Voorzitter,

We zitten in een klimaatcrisis, maar echte acties blijven uit. En dat begint met simpele dingen. Als de MRDH een klein stapje moet zetten om fossiele reclame te weren duikt ze ondanks een duidelijke raadsuitspraak.

Positief was in de commissie dat de wethouder wel ruimte zag om de MRDH op andere gedachten te brengen. Vandaar de motie die ik met GroenLinks indien:

Verzoekt het college:

  • alles in het werk te stellen om te zorgen dat vanaf volgend jaar, in lijn met de eerdere raadsuitspraak, fossiele reclame uit bus- en tramhokjes in de Haagse buitenruimte wordt geweerd.