Motie Fossiel­vrije bushokjes 2


16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021, ter bespreking van de afdoening van de motie Fossielvrije bushokjes (RIS 310272).

Constaterende, dat:

  • de raad per motie het college heeft verzocht de MRDH op te roepen om fossiele reclame niet meer toe te staan in haar nieuwe contract voor de reclame in bus- en tramhokjes;

  • de MRDH dit verzoek niet uitvoert aangezien ze betoogt dat het vigerende Haagse gemeentelijke reclamebeleid leidend is;

  • het college aangeeft het beleid pas volgend jaar te herzien.

Overwegende, dat:

  • nu het moment is om afspraken te maken over reclame in bus- en tramhokjes aangezien het contract voor 5 jaar geldt;

  • de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om kaders te stellen over reclame in de Haagse buitenruimte omdat het wijzigen van de APV raadsbevoegdheden zijn, en dat concessiehouders binnen de kaders van de verordening en het reclamebeleid handelen;

  • er verschillende opties zijn om te zorgen dat er geen fossiele reclames meer in bushokjes komen waaronder het aanpassen van de aanbesteding of het aanpassen van de APV (zoals met een initiatiefvoorstel is beoogd).

Van mening, dat:

  • de intentie van de raad helder is en er nu een procedurele discussie ontstaat;

  • het wenselijk is dat het college in actie komt om te zorgen voor fossielvrije reclame in bus- en tramhokjes.

Verzoekt het college:

  • alles in het werk te stellen om te zorgen dat vanaf volgend jaar, in lijn met de eerdere raadsuitspraak, fossiele reclame uit bus- en tramhokjes in de Haagse buitenruimte wordt geweerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Serpil Ates
GroenLinks
Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, D66, Hart voor Den Haag, PVV