Motie Stop verkoop bont en levende dieren op markten


Schrif­te­lijke vragen Verbied verkoop bont en levende kreeften en krabben op markten

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021, ter bespreking van de Schriftelijke vragen Verbied verkoop bont en levende kreeften en krabben op markten (RIS 310102).

Overwegende, dat:

  • met de verkoop van bont wordt dierenmishandeling in het buitenland gestimuleerd;

  • de verkoop van levende kreeften en krabben ook gepaard gaat met veel dierenleed;

  • Amsterdam de verkoop op markten gaat verbieden en dit verbod juridisch heeft onderbouwd, bijvoorbeeld door te verwijzen naar dat het op markten vaak onduidelijk is of er sprake is van bont en het niet voor bezoekers fijn is geconfronteerd te worden met de verkoop van levende dieren.

Verzoekt het college:

  • op het moment dat de Amsterdamse marktverordening is vastgesteld een voorstel te doen om ook de Haagse verordening aan te passen zodat de verkoop van bont en levende kreeften en krabben niet meer mogelijk is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij