Motie Verspreid Stoo­k­alert breder


Beant­woording schrif­te­lijke vragen ‘Meer doen tegen hout­stook’

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021, ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen ‘Meer doen tegen houtstook’ (RIS309820).

Constaterende, dat:

  • de gemeente per 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend;

  • het Stookalert van het RIVM een onderdeel is van het Schone Lucht Akkoord;

  • dit Stookalert wordt uitgegeven wanneer hout stoken onverstandig is, “bij ongunstig weer of een slechte luchtkwaliteit”;

  • in het Schone Lucht Akkoord is afgesproken: “Deelnemende provincies en gemeenten geven actief via hun eigen kanalen aan als er sprake is van een stookalert” (p. 18);

  • het college in antwoord op schriftelijke vragen aangeeft het Stookalert alleen te communiceren via Twitter, door het RIVM te retweeten.

Overwegende, dat:

  • de gemeente meer communicatiekanalen heeft via welke het het Stookalert kan communiceren;

  • bredere communicatie van de Stookalerts de bewustwording van de nadelen van houtstook doet toenemen en zo bijdraagt aan schonere lucht;

  • communicatie van de Stookalerts op alle gemeentelijke kanalen recht doet aan de afspraken in het Schone Lucht Akkoord.

Verzoekt het college:

  • de afgegeven Stookalerts ook te communiceren via alle andere gemeentelijke sociale mediakanalen, op de gemeentelijke website, en op informatieve beeldschermen in publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen, zoals het Stadhuis.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, Haagse Stadspartij, PVV