Bijdrage Bellevue


23 december 2021

Voorzitter,

Laten we de stad besturen door ontwikkelaars? Wat de Partij voor de Dieren betreft niet.

Maken we keuzes op basis van vertrouwelijke lobbybrieven of op basis van openbare inspraak en participatie?

Kiezen we voor ontwikkelaars of voor de stad?

Wat de Partij voor de Dieren bepalen we als raad het ruimtelijke beleid en we wegen daarbij de verschillende belangen.

Bij Bellevue lijken we dat wat te vergeten. De ontwikkelaar heeft van de raad een gigantisch ruim kader meegekregen, maar wel een die wat meer past in de omgeving. En wat is zijn reactie? Powerplay; gewoon kijken of de raad toch weer het kader anders maakt als de ontwikkelaar dreigt om geen woningen te maken. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet de raad niet op zijn rug gaan liggen, maar vasthouden aan de gestelde kaders. Welk precedent scheppen we ook anders?

Voorzitter, kan de wethouder aangeven hoe het kan dat een ontwikkeling met zo’n hoogte financieel niet uit kan? Wat zeggen de gemeentelijke berekeningen hierover? Waar liggen de kosten? Kan de wethouder verder ingaan op welke opties op tafel liggen? Is de wethouder al met bewoners aan tafel gegaan?

Voorzitter, dan het culturele advies. Waarom is dit zo lang achtergehouden, vraag ik aan de wethouder? We hebben al eerder de discussie gehad met wethouder over het achterhouden van informatie. Ook nu lijkt dit het geval. Want toen we spraken over het sloop-nieuwbouwplan rond Bellevue was niet duidelijk dat er een advies lag om de beeldbepalende fronten niet te slopen. Waarom heeft de wethouder dit niet aan de raad meegedeeld? Kan nog worden ingezet op behoud van de beeldbepalende gevel?