Bijdrage PUK STAAL Lange Hout­straat


11 januari 2022

Voorzitter,

We hebben het over een centrale plek in de stad. Hoe voorkomen we dat dit Rijksbeschermd stadsgezicht wordt aangetast? We vinden het PUK er heel onduidelijk over. Is dit bewust?

Kan de wethouder concreet aangeven of het klopt dat alle monumentale en beeldbepalende gebouwen niet worden aangetast? In de technische toelichting werd dit gezegd, maar in het stuk zie ik dit niet zo terug. Is verder de welstandscommissie al gevraagd? Sluit me aan bij HSP.

Kan de wethouder verder aangeven wat de belangrijkste punten uit de participatie waren? Heeft het college met de bewonersvereniging gesproken? Waarom wordt er zo weinig gezegd over de participatie? De raad heeft talloze keren aangegeven dat er eerst participatie moet plaatsvinden en hier ook duidelijk over gecommuniceerd moet worden. Waarom lukt dit weer niet?