Bijdrage Nota Voor­raad­beleid


12 januari 2022

Voorzitter,

Wanneer mijn fractie het raadsvoorstel leest dan willen we er zo mee instemmen. Echter, dit is een misleidende samenvatting. Wellicht per ongeluk of wellicht doelbewust.

Voorzitter, in het stuk wordt namelijk een nieuwe nota voorraadbeheer gepresenteerd waar de amendementen van de raad verwijderd zijn. Waarom heeft de wethouder deze er niet in verwerkt? Wil hij echt dat we weer de discussie over verkamering gaan voeren of is hij bereid om alsnog de aangenomen amendementen te verwerken in een aangepast raadsvoorstel? Gaat de wethouder verder de aanpassing rond Airbnb ook verwerken in het stuk?

Afhankelijk van dit antwoord zullen we in tweede termijn hierop doorpakken.