Bijdrage Haagse Posi­ti­o­ne­rings­stra­tegie


Raad

20 januari 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt een heldere keuze. We gaan investeren in de stad. Dit doen we niet door geld te stoppen in reclame maar door de stad echt mooier te maken. Vandaar de motie die ik met de SP, de HSP en Groep Hoijck indien:

Verzoekt het college:

  • het bedrag voor Citymarketing te investeren in het daadwerkelijk aantrekkelijk maken van de stad door te investeren in een schone, groene stad met een rijk cultureel aanbod.