Bijdrage Pribapand Grote Markt­straat


Raad

20 januari 2022

Voorzitter,

Er ligt een grote kans om fouten uit het verleden te herstellen. Maar in plaats daarvan lijken we de kans voor open doel hoog over te schieten. In plaats van sturen op beeldkwaliteit sturen we alleen op bouwhoogte. Dit moet anders. Er moet een zorgvuldige toetsing komen door de welstandscommissie. Ook moet echt meer geïnvesteerd worden in een karakteristieke raamstraat. Vandaar een amendement met de Groep Hoijink met de titel Beeldkwaliteit op orde. Waarin de instemming voorwaardelijk wordt gemaakt aan de welstandstoets alsook aan een goede inpassing in de omgeving waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat de kwaliteit van de Raamstraat en Vlamingstraat wordt verbeterd.


Interessant voor jou

Bijdrage Haagse Positioneringsstrategie

Lees verder

Bijdrage Voorstel van het college inzake PUK STAAL Lange Houtstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer