Bijdrage Voorstel van het college inzake PUK STAAL Lange Hout­straat


Raad

20 januari 2022

Voorzitter,

Dit nieuwbouwplan bevindt zich in het Rijksbeschermd stadsgezicht en binnen het plangebied bevinden zich drie monumenten. Het is daarom wenselijk dat de welstands- en monumentencommissie alle ruimte krijgt voor een zorgvuldige toetsing. Nu is nog onduidelijk in hoeverre dit gaat plaatsvinden en of dit plan afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht of aan de beeldbepalende gebouwen. Vandaar een amendement die ik met Hoijink indien met de titel Toetsing monumentencommissie. Hierin maken we de instemming voorwaardelijk aan positieve advisering door de welstandscommissie van het planuitwerkingskader en het plan wat hieruit volgt.