Bijdrage Strategie mobi­li­teits­tran­sitie


Raad

20 januari 2022

Voorzitter,

In de commissie gaf de Partij voor de Dieren al aan dat de strategie op het eerste gezicht lekker radicaal lijkt. Meer inzetten op het openbaar vervoer en de fiets, allemaal heel goed. Maar minstens zo interessant is wat er niet in de strategie staat. Voor de auto blijft alles namelijk business as usual. Aan het verminderen van het aantal auto’s durft dit college de vingers niet te branden. Het aantal auto’s hoeft niet af te nemen, blijkt uit de stukken. Klinkt opeens toch een stuk minder vooruitstrevend. Vandaar dat wij met een amendement komen om het aantal auto’s in onze dichtbevolkte stad terug te dringen. Iets dat hard nodig is want waar een auto staat kan geen groen of een speelplek voor een kind komen. Dit amendement is hard nodig want Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Dit amendement richt de blik op de toekomst.


Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel van het college inzake PUK STAAL Lange Houtstraat

Lees verder

Bijdrage Advisering Welstands- en Monumentencommissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer