Bijdrage Advi­sering Welstands- en Monu­men­ten­com­missie


25 januari 2022

Voorzitter,

Met de stukken werpt het college weer een nieuw rookgordijn op. Bij de vele relevante stukken zegt het college dat sprake is van intern beraad. Dat is juridisch niet juist. Een beleidsnota is geen intern beraad en hetzelfde geldt voor mails aan de welstandcommissie. Waarom levert de wethouder niet gewoon de documenten zoals de wet hem verplicht?

Het enige wat duidelijk wordt uit de verslagen is dat de welstand en de wethouder al een tijd ruzie maken en al op 2 februari het ongevraagde advies is aangekondigd. En dat de commissie zich door de politiek niet serieus genomen doordat het preadvies niet naar de raad is gestuurd. En daar deed de wethouder niets mee. Hoe kijkt de wethouder hier naar?

Wat de Partij voor de Dieren is nog steeds niet duidelijk waarom de wethouder welbewust die stukken achterhield. Uit de gesprekken met de welstand werd dit ook niet duidelijk. Ze drongen er al een tijd op aan maar de wethouder weigerde. Waarom?

En nu dus weer stukken achterhouden. Waarom? Waarom niet in lijn met de WOB handelen? Ik vraag de wethouder alsnog de volgende stukken te leveren: de twee nota’s van 7 september 2021 en de mailreeksen. Al deze stukken zijn gewoon achtergehouden. Gaat de wethouder deze sturen?

Al met al zitten we dus als raad weer opgescheept met onvolledige informatie.