Bijdrage Half­jaar­rap­portage nieuwbouw Amare Q2 en Q3 2021


26 januari 2022

Voorzitter,

Om de paar maanden valt er weer een lijk uit de kast. De ene keer een groter exploitatietekort, dan weer andere kostenoverschrijdingen en nu weer het niet informeren van de raad.

Allereerst over het coalitieakkoord. De onderhandelaars hebben duidelijk gekozen om te onderhandelen over een packagedeal. 15 miljoen was de inzet. Waarom is dit niet eerlijk verteld? Waarom stond in het coalitieakkoord dat alles binnen de kaders zou plaatsvinden en wordt een paar maanden later duidelijk dat dat een leugen is. Dan komt opeens 31 miljoen als een duveltje uit een doosje. Waarom was het college daar niet eerlijk over?

Daarnaast blijkt tijdens de onderhandeling al dat de exploitatiesubsidie van 5,4 miljoen en de sponsorinkomsten van 15 miljoen niet gaat werken. Waarom wordt hier ook niet eerlijk over verteld?

Al in mei wist het college en de onderhandelende partijen dat Amare in kosten flink zou uitlopen, maar krijgt de raad die informatie veel later. En niet alleen dat in het coalitieakkoord wordt gejokt.

Dan de verantwoording van de uitlopende kosten. We wisten direct bij de package deal dat het een dubieuze deal was. Maar dat het zo dubieus was dat niet gemaakte kosten werden vergoed slaat alles. 9 miljoen aan kosten zijn gemaakt maar 10 miljoen wordt betaald. Waarom? Waarom zo de projectontwikkelaar bevorderen?

Dan een vraag over ITS en BREEAM certificaten. Deze zouden begin 2022 komen. Zijn die er al? En zijn nu alle verdere restpunten opgelost?