Bijdrage Aanleg Padel­banen


26 januari 2022

Voorzitter,

Wat mijn fractie betreft is het goed dat we dit onderwerp bespreken: Padel is een snel opkomende sport, dus we moeten goed rekening houden met hoe dit in te passen in onze stad. Daarom een aantal vragen. Allereerst: vogels raken helaas gewond, soms dodelijk gewond, door tegen transparante wanden op te vliegen. Wat voor regels stelt het college voor om dit te voorkomen? Ten tweede: welke richtlijnen zijn er om lichtoverlast te voorkomen? Als derde, er is al gevraagd naar geluidsoverlast: de normen die worden gehanteerd, wordt hierbij ook gekeken naar geluidshinder voor bijvoorbeeld nabijgelegen natura 2000 gebieden? Tot slot: hoe kijkt de wethouder tegen padelbanen aan, kijkend vanuit het perspectief van bijvoorbeeld bodemleven en infiltratie. We moeten verharding juist tegengaan als we als stad klimaatadaptief willen zijn. Kan de wethouder toezeggen dat padelbanen alleen op versteende plekken komen en niet in de plaats van wat nu nog aarde of groen is?


Interessant voor jou

Bijdrage Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare Q2 en Q3 2021

Lees verder

Bijdrage Vaststelling bestemmingsplan Maestro

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer