Motie Sociale ecolo­gische tuinen


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van de commissiebrief: Prestatieafspraken 2022 met woningcorporaties en huurdersorganisaties (RIS310697).

Constaterende, dat:

  • het college aangeeft niet te weten in hoeverre corporaties inzetten op ecologisch beheer van de collectieve (buiten) ruimten.

Overwegende, dat:

  • corporaties veel groen onderhouden in Den Haag;

  • deze groengebieden bij kunnen dragen aan de natuur in de stad.

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met corporaties over het ecologisch beheren van collectieve ruimten;

  • de uitkomsten aan de raad te rapporteren.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Second opinion overkapping

Lees verder

Motie Duurzame sociale huur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer